www.rpswiat.pl

Terminarz rajdów rowerowych – pobierz...
Wytyczne odnośnie przygotowania roweru – pobierz...
Regulamin rajdów rowerowych jednodniowych – pobierz...
Zgoda rodziców/opiekunów nieletnich uczestników w wieku od 15 do 18 na samodzielny udział – pobierz...
Regulamin konkursu "Kręcę kilometry ze Szprychą" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...
Regulamin konkursu "The Best Szprycha" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...Trasa: ok. 70 km

Szprycha z Poczdamu do Berlina

Termin: 16-18.06.2023 r. (piątek-sobota-niedziela)

Magnes okolicznościowy
: - Poczdam, kliknij...
Zapisy
: wkrótce...
Podgląd listy uczestników
: wkrótce...

Start: informacje dostępne tylko dla uczestników

Tempo jazdy
: 17 km/h (nie dotyczy podjazdów i zjazdów)

Program
: wkrótce...


Informacje dla uczestników
:
poziom trudności dla zaawansowanych - za brak przygotowania kondycyjnego odpowiada uczestnik
uczestnik biorąc udział w imprezie rowerowej zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu rajdów rowerowych oraz przepisów ruchu drogowego
ubezpieczeniu od NNW podlegają zarejestrowani uczestnicy, odłączenie się od grupy skutkuje utratą ubezpieczenia