www.rpswiat.pl

Terminarz rajdów rowerowych – pobierz...
Wytyczne odnośnie przygotowania roweru – pobierz...
Regulamin rajdów rowerowych jednodniowych – pobierz...
Zgoda rodziców/opiekunów nieletnich uczestników w wieku od 15 do 18 na samodzielny udział – pobierz...
Regulamin konkursu "Kręcę kilometry ze Szprychą" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...
Regulamin konkursu "The Best Szprycha" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...Trasa: 4 km

Rowerowa Gra Miejska – X Noc Muzeów ze Szprychą
Rowerową Grę miejską dofinansowało Miasto Słupsk - zadanie publiczne w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Termin: 13.05.2023 r. (sobota)

Nagrody ufundowali:
– Miasto Słupsk
– Galeria Słupsk

Regulamin RGM: kliknij...

Tegoroczna Noc Muzeów ze Szprychą ograniczyła się tylko do Rowerowej Gry Miejskiej, która miała swój start oraz metę w Galerii Słupsk – ekspozycja stała STR „Szprycha”. Zawodnicy stanęli przed niemałym wyzwaniem. Otóż po otrzymaniu na starcie karty gry, musieli rozpoznać miejsca, gdzie będą się znajdować pytania konkursowe dotyczące słupskich zabytków oraz historii miasta. Dalsza część zadania polegała na poruszaniu się rowerem w granicach miasta Słupska. Pytania nie zawsze znajdowały się w widocznym miejscu, niekiedy zawodnicy musieli przeszukać dokładnie teren. Już po prawie godzinie pojawili się pierwsi zawodnicy, którzy po oddaniu kart gry musieli poczekać na pozostałych uczestników oraz na oficjalne wyniki. Ostatni rowerzysta dotarł już niemal na zakończenie czasu gry. Sędziowie po sprawdzeniu kart gry podali poprawne odpowiedzi oraz omówili miejsca z ukrytymi pytaniami. Wszyscy czekali na oficjalne ogłoszenie wyników. Czterech uczestników z najlepszym wynikiem otrzymało nagrody, pozostali cykliści okolicznościowe magnesy. Na koniec pozostało nam tylko zrobienie pamiątkowej fotografii i zaproszenie do udziału za rok.