www.rpswiat.pl

Terminarz rajdów rowerowych – pobierz...
Wytyczne odnośnie przygotowania roweru – pobierz...
Regulamin rajdów rowerowych jednodniowych – pobierz...
Zgoda rodziców/opiekunów nieletnich uczestników w wieku od 15 do 18 na samodzielny udział – pobierz...
Regulamin konkursu "Kręcę kilometry ze Szprychą" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...
Regulamin konkursu "The Best Szprycha" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...Trasa: ok. ... km

Rajd rowerowy na etapie opracowywania
Rajd rowerowy dofinansowało Miasto Słupsk - zadanie publiczne w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Termin: ...2024 r. (sobota)

Zapisy
: kliknij...
Podgląd listy uczestników
: kliknij...

Start: godz. ... - Bulwary nad Słupią, za Miejską Biblioteką Pubiczną, potwierdzenie udziału od godz. ...

Nagrody ufundowali:
– ...
– ...

Program:
...
× ...
...
...
...

Informacje dla uczestników
:
poziom trudności dla ... (ok. ... km) - za brak przygotowania kondycyjnego odpowiada uczestnik
uczestnik biorąc udział w imprezie rowerowej zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu rajdów rowerowych
ubezpieczeniu od NNW podlegają zarejestrowani uczestnicy rajdu rowerowego
wstęp do ... zł