www.rpswiat.pl

Terminarz rajdów rowerowych – pobierz...
Wytyczne odnośnie przygotowania roweru – pobierz...
Regulamin rajdów rowerowych jednodniowych – pobierz...
Zgoda rodziców/opiekunów nieletnich uczestników w wieku od 15 do 18 na samodzielny udział – pobierz...
Regulamin konkursu "Kręcę kilometry ze Szprychą" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...
Regulamin konkursu "The Best Szprycha" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...
Na sportowo ze Szprychą i z Parkiem Wodnym Trzy Fale

Termin: 8.06.2024 r. (sobota)

Nagrody ufundował:
– Park Wodny Trzy Fale
– STR "Szprycha"
– WORD Słupsk