CzesciAuto24.PL

Słoneczniki odnalezione, ale przy wsparciu Nadleśnictwa Łupawa – 7.05.2022 r.

Szprycha Słonecznikowym traktem

Pogoda jak na zamówienie, więc sprzyja nam w organizacji rajdu rowerowego. Wyruszyliśmy w kierunku Głobina, by następnie opuścić ruchliwą drogę i skierować się do Stanięcina i dalej na odcinki drogi gruntowej. W miejscowości Dobra nad jeziorem Dobrskim mieliśmy umówione spotkanie z Panem Piotrem, edukatorem Nadleśnictwa Łupawa. Po krótkiej prelekcji na temat Słonecznikowego Traktu wyruszyliśmy na II odcinek tej malowniczej trasy. Zaciekawiło nas jezioro Czarne, które swym naturalnym otoczeniem odzwierciedlało nazwę, którą posiadało. Ruszyliśmy jeszcze dalej aż do ambony, z której podziwialiśmy okolicę. Droga powrotna była po tych samych śladach. Drugie spotkanie z naszym przewodnikiem i edukatorem było we wsi Gogolewko, gdzie wspólnie rozpoczęliśmy trasę pierwszą częścią Słonecznikowego Traktu. Szlak okazał się słabo oznaczony i tego wsparcia mielibyśmy o wiele większe trudności w jego odnalezieniu. Trasa okazała się bardzo wymagająca i dla osób ze słabszą kondycją mogła stwarzać problemy. Jednym z ważniejszych elementów tej trasy była dąb Napoleona, który jak głosi legenda był miejscem odpoczynku Napoleona. Podczas postoju spotkała nas niespodzianka, którą zorganizował Tomek. Otóż tego dnia była rocznica zapoznania się z Olgą, więc niespodzianka była na słodko. Kolejnym etapem tej trasy były „zanikające jeziora” otoczone dziewiczą przyrodą. Dowiedzieliśmy się, że nadleśnictwo stara się o utworzenie w tym miejscu rezerwatu. Tu zakończyła się część edukacyjna rajdu, podziękowaliśmy panu Piotrowi i pojechaliśmy w kierunku miejscowości Nożynko i dalsza trasa przebiegała już drogą gminną. Nie udało się nam na szlaku zorganizować ognisko, liczyliśmy, że Motarzynie będzie pizzeria, ale okazało się, że już nie funkcjonuje. Pozostał sklep spożywczy i to co miał do zaoferowania. Po przerwie ruszyliśmy w kierunku Dębnicy Kaszubskiej. Plany obejmowały odpoczynek w kolejnej pizzerii, ale późna już godzina zniechęciła nas do dłuższego postoju, ale pozwoliło to nam na odśpiewanie życzeń urodzinowych Romanowi. Ostatnie kilometry do Słupska były również drogą gminną. Całą naszą podróż walczyliśmy z wiatrem, ale zadowoleni z wyzwania osiągnęliśmy w sumie ponad 90 km.

Więcej informacji: kliknij...
Kwiecień 2022
30.04.2022 r. – Organizacja rajdu rowerowego – W zdrowym ciele zdrowy duch.
23.04.2022 r. – Organizacja rajdu rowerowego – Szprycha szlakiem elektrowni wodnych – Poganice.
19.04.2022 r. – Szkolenie dla Władz Stowarzyszenia w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy na rzecz organizacji pozarządowej.
19.04.2022 r. – Prelekcja w Galerii Słupsk, w miejscu ekspozycji Stowarzyszenia dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 23 w Słupsku. Odwiedziła nas grupa „Żabki”. Stowarzyszenie reprezentowali: Wojciech Kleban, Wikto-ria Bicimirska oraz Sylwia Okuń.
14.04.2022 r. – Składamy ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu dofinan-sowanego przez Gminę Kobylnica.
12.04.2022 r. – Złożenie sprawozdania o współpracy, zarządzaniu i działalności integracyjnej wybranych organizacji non-profit dla Głównego Urzędu Statystycznego.
9.04.2022 r. – Organizacja rajdu rowerowego – Szprycha w manufakturze wędliniarskiej – T.Tołłoczko & Syn – Kru-szyna.
2.04.2022 r. – Odwołanie rajdu rowerowego – Szprycha w lawendowym zaułku – Dębina, z powodu warunków atmosferycznych.

Marzec 2022
26.03.2022 r. – Rozpoczęcie sezonu rajdów rowerowych – W poszukiwaniu wiosny ze Szprychą – Swołowo.
25.03.2022 r. – Walne Zgromadzenie Delegatów – Nadzwyczajne.  
12.03.2022 r. – Spotkanie integracyjne Członków Stowarzyszenia z okazji Dnia Kobiet oraz Mężczyzn.
8.03.2022 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Słupsk. Stowarzyszenie reprezentował Wojciech Kleban.

Luty 2022
22.02.2022 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Stowarzyszenia.
14.02.2022 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Stowarzyszenia.
11.02.2022 r. – Składamy ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury dofinansowanego przez Miasto Słupsk.
2.02.2022 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Koszalin. Stowarzyszenie reprezentował Wojciech Kleban.
1.02.2022 r. – Składamy ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie sportu dofinansowanego przez Powiat Słupski.
1.02.2022 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Stowarzyszenia.

Styczeń 2022
31.01.2022 r. – Składamy zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
21.01.2022 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Koszalin. Stowarzyszenie reprezentował Wojciech Kleban.
19.01.2022 r. – Składamy ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie sportu dofinansowanego przez Miasto Słupsk
18.01.2022 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Koszalin.
Stowarzyszenie reprezentował Wojciech Kleban.
17.01.2022 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Gdańsk. Stowarzyszenie reprezentował Wojciech Kleban oraz Wiktoria Bicimirska.
10.01.2022 r. – Złożenie oferty na realizację zadania publicznego w ramach programu Nowe FIO 2022 w zakresie – Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.
4.01.2022 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Stowarzyszenia.

Grudzień 2021
19.12.2021 r. – Złożenie sprawozdania z realizacji zadania publicznego „Rowerami po Ziemi Słupskiej” dofinansowanego przez Miasto Słupsk.
18.12.2021 r. – Złożenie oferty realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w ramach dofinansowania przez Miasto Słupsk.
11.12.2021 r. – Organizacja VII Spotkania opłatkowego - Wigilia Szprychowa.
4.12.2021 r. – Organizacja IX Mikołajkowego rajdu rowerowego ze Szprychą do Swołowa.

Listopad 2021
22.11.2021 r. – Udzielenie wywiadu przez Prezesa Wojciech Klebana dla Radia Koszalin.
17.10.2021 r. – Organizacja rajdu rowerowego – Szprycha szlakiem winnic – Głobino.


Wcześniejsze wydarzenia: pobierz...