www.rpswiat.pl

Wojciech Kleban

Wspózałożyciel organizacji po-żytku publicznego – STR "Szprycha". Prezes Zarządu od I kadencji do dziś.
Magister wychowania techni-cznego, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Byd-goszczy. Nauczyciel w Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 4 w Słupsku oraz w prywatnej szkole przysposabiającej do zawodu młodzież "trudną i przesu-niętą" poza margines społe-czeństwa. Pedagog z 31-letnim doświadczeniem, posiada uprawnienia kierownika wycieczek. Absolwent Studiów Podyplomowych z informatyki oraz z wykorzystywania technologii informacyjnych w nauczaniu na Politechnice Koszalińskiej. Działacz związkowy, pracujący społecznie na rzecz słupskich nauczycieli i pracowników oświaty.  Od 8 lat autor realizowanych przez Stowarzyszenie projektów zadań publicznych, grafik komputerowy, twórca wizerunku graficznego i multimedialnego, w tym strony www Stowarzyszenia.
Kibic narodowej reprezentacji piłki nożnej, czas wolny spędzający na rowerze, podróżujący po Polsce oraz Europie.
Lubi książki parapsychologiczne, literaturę faktu. Interesuje się historią Polski.
Sławomir Dudziński

Członek Zarządu STR "Szpry-cha" od III kadencji do dziś. W II kadensji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Re-wizyjnej. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku. Animator konkursów sprawno-ściowych, zapewnia pomoc techniczną i psychologiczną uczestnikom imprez rowero-wych. Wspiera i motywuje osoby zaczynające przygodę na rowerze.
Kibic lokalnej drużyny koszy-kówki – Czarni Słupsk. Czas wolny poświąeca na podróże rowerem po Polsce oraz Europie. Pasjonuje się również wędkarstwem. Jest niezastąpionym animatorem śpiewu i gry na gitarze. Jego utwory znają wszyscy uczestnicy rajdów rowerowych wyjazdowych.
Joanna Biernacka

Członek Zarządu STR "Szpry-cha" od IV kadencji do dziś. W wolnym czasie podróżuje ro-werem po Polsce i Europie. Jej głos rozpozna każdy meloman śpiechu chóralnego. Pasjonuje się śpiewem, realizuje się w ramach działań chóru w swojej miejscowości. Często udaje się w trasy koncertowe, zape-wniając uczestnikom imprez przyjemny nastrój, bo muzyka i śpiew łagodzą obyczaje, wy-zwalają emocje niczym narko-tyk.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - vacat

...
Wiktoria Bicimirska

Członek Komisji Rewizyjnej STR "Szprycha" od IV kadencji do dziś. W wolnym czasie podróżuje rowerem po Polsce i Europie; oczywiście z apara-tem forograficznym i obiekty-wami na każdą okoliczność. Pasjonuje się fotografią i spo-gląda na otaczający nas świat poprzez wizjer aparatu. Jej talent daje nam nieograni-czone możliwości promocji za przyczyną zdjęć z rajdów rowerowych oraz imprez. Jest niezastąpiona podczas udzielania wszelkiej pomocy przedmedycznej. Zna lekarstwo na każdą dolegliwość, a jej wsparcie leczy wszelkie rany.
Aneta Kasprzyńska

Członek Komisji Rewizyjnej STR "Szprycha" od V kadencji do dziś. Bardzo lubi w wolnym czasie podróżować po Polsce, Europie jak i po okolicy. Jest osobą niezwykle kreatywną o wielu talentach. Ostatnią Jej pasją jest fotografia. Kocha zatrzymywać czas w niekonwencjonalnych kadrach. Rozumie też ludzką duszę i jej potrzeby. Jest zawsze chętna do niesienia pomocy. Krótko mówiąc jest plastrem miodu na skołatane sera.