www.rpswiat.pl

Terminarz rajdów rowerowych – pobierz...
Wytyczne odnośnie przygotowania roweru – pobierz...
Regulamin rajdów rowerowych jednodniowych – pobierz...
Zgoda rodziców/opiekunów nieletnich uczestników w wieku od 15 do 18 na samodzielny udział – pobierz...
Regulamin konkursu "Kręcę kilometry ze Szprychą" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...
Regulamin konkursu "The Best Szprycha" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...Trasa: ok. 30 km

Powitanie wiosny ze Szprychą
Rajd rowerowy dofinansowało Miasto Słupsk - zadanie publiczne w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Termin: 23.03.2024 r. (sobota)

Zapisy
: kliknij...
Podgląd listy uczestników
: kliknij...

Start: godz. 10:00 - Bulwary nad Słupią, za Miejską Biblioteką Pubiczną, potwierdzenie udziału od godz. 9:30

Nagrody ufundowało:
– Miasto Słupsk

Program:
Przejazd rowerami do Swołowa
× warsztaty wielkanocne
× ciepły posiłek
×
konkurs edukacyjny
×
konkurs sprawnościowy
×
magnesy okolicznościowe
Zakończenie godz. 16:00 (może ulec zmianie)

Informacje dla uczestników:
poziom trudności dla początkującyhc (ok. 30 km) - za brak przygotowania kondycyjnego odpowiada uczestnik
uczestnik biorąc udział w imprezie rowerowej zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu rajdów rowerowych
ubezpieczeniu od NNW podlegają zarejestrowani uczestnicy rajdu rowerowego
zadbaj o wymagane wyposażenie roweru, szczegóły powyżej