www.rpswiat.pl

Terminarz rajdów rowerowych – pobierz...
Wytyczne odnośnie przygotowania roweru – pobierz...
Regulamin rajdów rowerowych wielodniowych – pobierz...
Zgoda rodziców/opiekunów nieletnich uczestników w wieku od 15 do 18 na samodzielny udział – pobierz...
Regulamin konkursu "Kręcę kilometry ze Szprychą" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...
Regulamin konkursu "The Best Szprycha" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...
Szprycha z Poczdamu do Berlina

Dzień I - biuletyn informacyjny: pobierz...
Termin: 14.06.2024 r. (piątek)

...


Informacje dla uczestników:
poziom trudności dla średnio zaawansowanych (ok. 50 km - sobota, ok. 30 km - niedziela) - za brak przygotowania kondycyjnego odpowiada uczestnik
średnia prędkość jazdy - 17 km/h (nie dotyczy zjazdów oraz podjazdów)
uczestnik biorąc udział w imprezie rowerowej zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu rajdów rowerowych
ubezpieczeniu od NNW podlegają zarejestrowani uczestnicy rajdu rowerowego
realizacja programu zależy od dyscypliny uczestników oraz od sytuacji niezależnych od organizatora