CzesciAuto24.PL

    Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” zarejestrowane zostało 15 września 2010 r. przez Prezydenta Miasta Słupska jako stowarzyszenie zwykłe. Założyło je troje przyjaciół, wkrótce dołączyły kolejne osoby. Stowarzyszenie uzyskiwało rozgłos poprzez organizowane rajdy rowerowe dla lokalnej społeczności. Będąc już prężnie działającą organizacją pozarządową 28 listopada 2011 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS. Aktywność Stowarzyszenia nie malała, rozpoczęliśmy realizację zadań publicznych, zgłaszaliśmy projekty do licznych konkursów w mieście i w sąsiednich gminach. Mając bogatą ofertę imprez rowerowych i jasno określone cele, uzyskaliśmy 14 stycznia 2015 r. status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy organizatorem rajdów rowerowych krajowych i zagranicznych, jednodniowych i wielodniowych oraz inicjatorem akcji charytatywnych.

– Stastut Stowarzyszenia: pobierz...

– Deklaracja wstąpienia do Stowarzyszenia: pobierz...

– Darowizna na cele statutowe: pobierz...

– Składka członkowska: pobierz...

– Regulamin składki członkowskiej: pobierz...

– 1% dla Stowarzyszenia: pobierz...

– Rozmiary odzieży firmowej: pobierz...

Materiały reklamowe:

– Logo pełne - pobierz...
– Logo konturowe zielone - pobierz...
– Logo konturowe białe - pobierz...
– Logo konturowe żółte - pobierz...

– Logotyp - bawię się - pobierz...
– Logotyp - bezpiecznie - pobierz...
– Logotyp - ekologicznie - pobierz...
– Logotyp - jeżdżę - pobierz...
– Logotyp - międzypokoleniowo - pobierz...
– Logotyp - odkrywam - pobierz...
– Logotyp - odpoczywam - pobierz...
– Logotyp - podróżuję - pobierz...
– Logotyp - pomagam - pobierz...
– Logotyp - poznaję - pobierz...
– Logotyp - rodzinnie - pobierz...
– Logotyp - rozrywka - pobierz...
– Logotyp - zdrowie - pobierz...

– Logotyp - STR "Szprycha" - pobierz...
Lipiec 2021
10-25.07.2021 r. – Organizacja rajdu rowerowego – Szprycha na pograniczu kultur – Podlasie.
6.07.2021 r. – Spotkanie uczestników rajdu rowerowego – Szprycha na pograniczu kultur – Podlasie.
4.07.2021 r. – Organizacja rajdu rowerowego – Etnorajd ze Szprychą – Swołowo.
3.07.2021 r. – Organizacja X rajdu rowerowego – Szlakiem zeppelinów – Jezierzyce.

Czerwiec 2021

26.06.2021 r. – Organizacja II rajdu rowerowego – Szprycha na klifach – Rowy.
25.06.2021 r. – Akcja promocyjna Stowarzyszenia w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
22.06.2021 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Słupsk przez Prezesa Wojciech Klebana w sprawie akcji Rowerowa Sto-lica Polski.
19.06.2021 r. – Organizacja II rajdu rowerowego – Szprycha szlakiem śledzia.
16.06.2021 r. – Walne Zgromadzenie Delegatów STR „Szprycha” – sprawozdawcze.
12.06.2021 r. – Organizacja rajdu rowerowego – Szprycha na polskich wyspach.
6.06.2021 r. – Organizacja rajdu rowerowego – Pożegnanie wiosny ze Szprychą.

Maj 2021

31.05.2021 r. – Udział Prezesa Wojciech Klebana w spotkaniu, w Hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka doty-
czącym koncepcji tworzenia ścieżek rowerowych na terenie powiatu słupskiego.
31.05.2021 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Słupsk przez Prezesa Wojciech Klebana w sprawie akcji Rowerowa Stolica Polski.
29.05.2021 r. – Organizacja rajdu rowerowego – Powitanie wiosny.
4.05.2021 r. – Złożenie sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego.

Kwiecień 2021
30.04.2021 r. – Spotkanie Zarządu STR Szprycha” w sprawach bieżących Stowarzyszenia.
11.04.2021 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Gdańsk przez Prezesa STR „Szprycha” – rower miejski w Słupsku, sytuacja rowerzystów w okresie pandemii.
10.04.2021 r. – Udział w uroczystościach pogrzebowych naszego byłego Członka Stowarzyszenia Krzysztofa Lubińskiego.
9.04.2021 r. – Walne Zgromadzenie Delegatów STR „Szprycha” – nadzwyczajne.

Marzec 2021

31.03.2021 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Koszalin przez Prezesa STR „Szprycha” – Inwestycje rowerowe Gminy Kobylnica.
19.03.2021 r. – Spotkanie online uczestników rajdu rowerowego Niemcy-Niderlandy.
19.03.2021 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Koszalin przez Prezesa STR „Szprycha” – rozpoczęcie sezonu rowerowego.
12.03.2021 r. – Udział w wizycie studyjnej w Barcelonie. Stowarzyszenie reprezentował Wojciech Kleban.
2.03.2021 r. – Organizacja konkursu internetowego „Kobieta i mężczyzna – piękno i serce na dłoni”.

Luty 2021
5.02.2021 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha”.

Styczeń 2021
8.01.2021 r. – Składamy ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto Słupsk.
7.01.2021 r. – Składamy sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa dofinansowanego przez Miasto Słupsk.
4.01.2021 r. – Składamy wniosek na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Grudzień 2020
7.12.2020 r. – Organizacja Konkursu Świątecznego „Czy znasz ziemię Słupską?”. Konkurs dofinansowało Miasto Słupsk – zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
4.12.2020 r. – Udział programie TV Słupsk promującym Stowarzyszenie. Stowarzyszenie reprezentował Wojciech Kleban.


Wcześniejsze wydarzenia: pobierz...