www.czesciauto24.pl

Terminarz rajdów rowerowych – pobierz...
Wytyczne odnośnie przygotowania roweru – pobierz...
Regulamin rajdów rowerowych jednodniowych – pobierz...
Zgoda rodziców/opiekunów nieletnich uczestników w wieku od 15 do 18 na samodzielny udział – pobierz...
Regulamin konkursu "Kręcę kilometry ze Szprychą" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...
Regulamin konkursu "The Best Szprycha" (dla Członków Stowarzyszenia) – pobierz...
V Dwubój ze Szprychą
Zawody sportowe dofinansowało Miasto Słupsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin: 4.06.2022 r. (sobota)

Po kilkuletniej przerwie powróciliśmy z dwubojem. Pierwszy raz rozpoczęliśmy zawody od Parku wodnego Trzy Fale, gdzie odbyła się rejestracja uczestników. Zawodnicy wystartowali wspólnie w kierunku strzelnicy sportowej, gdzie po przejściu szkolenia strzeleckiego oddali strzały w pozycji leżącej w kierunku tarczy. Po pierwszym etapie zawodów uczestnicy otrzymali karty z mapą i zadaniami do wykonania w terenie. Od tego momentu każdy z zawodników poruszał się samodzielnie po terenie Lasku Północnego w Słupsku. Wykonanie poszczególnych zadań potwierdzali skanowaniem kodu QR. Wśród zadań była też konkurencja strzelecka w terenie. Zawodnik kończył udział poprzez przyjazd na metę i zeskanowanie ostatniego kodu QR. Po przyjechaniu wszystkich uczestników nastąpiło zliczanie punktów, które dokonali sędziowie. W międzyczasie zawodnicy otrzymali ciepły posiłek i w dobrych nastrojach oczekiwali ogłoszenia wyników zawodów. Dzięki uprzejmości właściciela Leśnego Kota, uroczystość wręczenia nagród i magnesów okolicznościowych odbyła się na scenie.

Nagrody ufundowali:
– Miasto Słupsk
– Park Wodny Trzy Fale
– STR "Szprycha"